Explore MSD

Nasze serwisy

MSD Dla Lekarzy

Serwis oferuje repozytorium Charakterystyk Produktów Leczniczych (ChPL), materiałów edukacyjnych i promocyjnych MSD Polska oraz platformę konferencji online.

Czytaj więcej

MSD Polska

Strona korporacyjna MSD Polska.

Czytaj więcej

Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet

Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet wspiera i inicjuje wszelkie działania, których celem jest upowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń dla zdrowia kobiet oraz podejmowania działań edukacyjnych i promocyjnych w tym zakresie.

Czytaj więcej